Graduaties binnen pukulan

Van oudsher bestonden er geen graduaties binnen de Pukulan van Bp. W.L. Flohr zoals hij dat geleerd had van zijn leraar Bp. M.A. Hussin. Wel kon het zijn dat de leerling werd getest aan het eind of op een bepaald niveau in zijn trainingsprogramma.

Deze test werd nooit van te voren aangekondigd, het kon voorkomen dat de leerling een boodschap moest doen voor de leraar in een ander dorp, waarbij hij dan onderweg meerdere malen aangevallen werd door vreemden. Dit alles was van te voren door de leraar in elkaar gezet buiten het medeweten van de leerling om. En werd er zeker niet lichtzinnig omgegaan in het aanvallen van de leerling.

Menig oud leerling van Bp. W.L. Flohr zal het verhaal herinneren over zijn test en het slagen ervan waarna Bp. W.L. Flohr onder toezicht van Bp. M.A. Hussin les mocht geven aan de beginnende leerlingen.

Dit soort tests zou in onze moderne wereld zeker niet meer kunnen, alhoewel zeker nog tot eind jaren '70 van de vorige eeuw dit soort tests ook in Nederland gebruikt werden door verschillende bekende leraren.

Met het ontstaan van de eerste Pencak Silat bond half jaren '70 van de vorige eeuw, de toenmalige BPSI (Bond Pencak Silat Indonesia) en het streven om de verschillende stijlen van de Pencak Silat binnen Nederland te verenigen, onder de BPSI moesten alle aangesloten scholen een graduatie systeem hanteren om zodoende in bijvoorbeeld (sparings)wedstrijden die georganiseerd werden om leerlingen van hetzelfde niveau tegen elkaar in wedstrijdverband uit te laten komen.

In de toenmalige school van H.J.van den Broek (Pukulan Pecutan) werd er het graduatie systeem gehanteerd wat door de BPSI voorgeschreven werd, de normen voor deze graderingen en titels werden zelfstandig door elke stijl of stijlgroep vastgesteld.

Heden en na het overgaan van de stijlnaam Pukulan Pecutan naar Pukulan Pak Flohr Cabang Serak, zijn we van mening dat het herintroduceren van de graduaties binnen de verschillende groepen van de Pukulan Pak Flohr Cabang Serak een haast onontkoombare zaak is. Mede door de verschillende binnen en buitenlandse trainingsgroepen en daardoor haast genoodzaakt om leerlingen te gradueren om zodoende duidelijkheid te verstrekken en in sommige gevallen te motiveren.

Helaas komt het tegenwoordig te vaak voor dat mensen die nauwelijks getraind hebben of getraind zijn het hoogste woord hebben, echter hun kunde en/of kennis is nooit getoetst of erkend. Door het herintroduceren van graduaties word dit ondervangen.

Echter binnen de verschillende trainingsgroepen Pukulan Pak Flohr Cabang Serak zal de gradatie nooit hoger gaan dan pelatih (instructeur) omdat het binnen de filosofie van de Pukulan niet past om een guru titel of zelfs hoger te dragen.