Kenmerken

Pukulan betekent "slaan/stoten". Dit is een belangrijk onderdeel van deze kunst, om als eerste te raken (slaan /stoten)

Om dit concept kracht bij te zetten, gebruiken zijn spelers motto’s die dit concept duidelijk maken: "bij het knipperen van de ogen". En "eerst slaan, dan praten". Zij beklemtonen de noodzaak in actie te komen zodra de tegenstander beweegt.

Het wachten op de aanval van een tegenstander maakt dan ook geen deel uit van de filosofie van de Pukulan.

Afgezien van veegtechnieken, het gebruik van hefbomen en het verstoren van balans, concentreert Pukulan zich op de verschillende slagen, die een verwoestende uitwerking kunnen hebben op de tegenstander, zodat wanneer er schade is toegebracht de controle kan worden overgenomen door middel van veegtechnieken of het uit balans brengen van de tegenstander door middel van de langka.

Het lopen (Langka) is heel erg belangrijk en geometrisch van aard. De spelers bewegen zich altijd met een doel. De basis regel is "één stap één slag". Elke slag wordt gebruikt om de maximale schade toe te dienen aan de tegenstander.

De favoriete wapens zijn de vuisten, de ellebogen en de schenen, maar het is mogelijk om op elke mogelijke manier te raken. De slagen en de technieken zijn direct en worden altijd op de kortste manier gebruikt.

Slagen en ellebogen voor de hogere doelwitten, de knieën en trappen voor de lagere doelstellingen, zonder onderbrekingen, net zoals het lopen (langka) naar de tegenstander.


Het primaire doel is uitschakelen, waarbij anticiperen, slaan, blokkeren, onderscheppen, overbruggen en de afstand met de tegenstander verkleinen, allemaal een rol spelen. De spelers stelen en nemen de positie over van de tegenstander. Hij verstoort zijn tegenstander en dwingt hem om evenwicht te zoeken.

Het hogere en lagere lichaamswerk loopt synchroon. De bewegingen zijn de directe gevolgen van eerdere bewegingen, als oorzaak en effect. Eén hand steunt de andere die de aanvallen versterkt, lezend naar de bedoelingen van tegenstander. Elke beweging is nuttig, raakt één hand dan vult de andere aan. Niets wordt verspild.

Pukulan is geen vechtsport, en is ook niet alleen zelfverdediging (Bela Diri).

De aanvallen en overnames worden tot het uiterste uitgevoerd. Het dwingt de speler om het beste in termen van bepaling, mentaliteit en agressiviteit te geven om de strijd te beëindigen. Er wordt altijd geconcentreerd op het gehele lichaam van de tegenstander en de technieken worden één door een stroom van bewegingen.

Spelers zeggen dat Pukulan iets van binnen verandert. De blik, de bewegingen, de houding, de uitdrukkingen, de reacties en het gevoel van pijn. Alles verandert.

Pak Flohr