De naamsverandering

Inmiddels wordt er geen openbare les meer gegeven in Pukulan Pak Flohr, de huidige hoofdleraar van deze stijl, Walter van den Broek is inmiddels overgestapt op de stijl Pukulan Pentjak Silat Bukti Negara, samen met de groepsleider Ronald Hartman en zijn leerlingen. De principes die gehanteerd werden in de stijl van Pak Flohr zijn voornamelijk direct herkenbaar in Bukti Negara. Deze stijl is ontwikkeld door wijlen Paul de Thouars uit Los Angeles. Hij is een exponent van de stijl Serak en direct leerling van guru John de Vries, broer van Ernest de Vries, die verantwoordelijk was voor het hieronder vermelde Pukulan Serak.
Omdat Serak een besloten stijl is en is geweest, hebben we besloten om Bukti Negara verder als naam te dragen. 

 

Van 2000 to 2010 hebben de verschillende trainingsgroepen de naam Pukulan Pecutan gedragen, dit omdat we de oude stijlnaam zoals toegekend door Pak Flohr aan H.J. van den Broek wilden laten voortbestaan, dit samen met de ''oude'' stijlfiguren die bij de Pukulan Pecutan behoorden. die als school rond 1982 opgeheven werd na het vertrek van Hans van den Broek richting het noorden van het land.

De naam 'Pukulan Pecutan' werd gedragen met toestemming van H.J. van den Broek, die sinds begin 2000 opnieuw begon met het lesgeven in de Pukulan Pecutan aan een select aantal mensen.

Mede door de verschillende inzichten, interesse en trainingsachtergronden van H.J. van den Broek en W. van den Broeke zijn de wegen dusdanig ver uit elkaar gegroeid dat medio 2010 besloten werd om een naamsverandering toe te passen.

Onze naamsverandering komt mede voort uit de contacten die na het overlijden van Pak Flohr, en de zoektocht naar een spel wat enigzins of vergelijkbaar was met het spel van Pak Flohr uiteindelijk uit op het Serak van de familie de Vries.

Nadat de vermoedens over de oorsprong van het spel van Pak Flohr uiteindelijk bevestigd werden door een onderzoek wat eind jaren ’90 van de vorige eeuw naar de achtergronden en oorsprong van het spel van Pak Flohr door Pak Nelson is gedaan, er besloten werd en met toestemming van oom Dolf de Vries de stijlnaam te veranderen in:

 Pukulan Pak Flohr Cabang Serak

Met deze toestemming van oom Dolf de Vries is Pukulan Pak Flohr Cabang Serak als club toegetreden in de 'stichting Pak Serak' onder leiding van oom Dolf de Vries.

 

Het nieuwe embleem.

Ons nieuwe embleem is mede ontworpen door één van de naaste leerlingen van oom Dolf de Vries.

 

De kleuren:

  • Rood symboliseert de Pukulan.
  • Groen symboliseert het Spel.
  • Zwart symboliseert het Geestelijke
  • Rood en wit symboliseert de vlag van Indonesië.

 

De twee cabangs:

Cabang betekent aftakking of vertakking. Ze staan voor de aftakking van de stijl vanuit het Serak.

 

De belettering:

''CLUB PUKULAN PAK FLOHR'' is toegevoegd om de naam Pak Flohr te laten voortbestaan voor een latere generatie, als hormat voor zijn kennis, kunde, voor de leraar en vaderfiguur die hij voor vele van ons was.

 

De toevoeging:

''CABANG SERAK'' verwijst naar de banden die we historisch (voor insiders bekend) gezien hebben met het SERAK. Deze banden zijn na het overlijden van Pak Flohr hersteld.

 

''CABANG SERAK'' wordt gedragen met goedkeuring en toestemming van,

  

Oom Dolf de Vries

Stichting Pukulan Pak Serak 
Stijlleider:     Pukulan Pak Serak
Lid:   Dewan Sesepuh
(raad van ouderen)
Voorzitter:   Raad van toezicht
Stichting Pak Serak
     
     
     

Oom Dolf de Vries

Mamang Dolf de Vries Pukulan Serak